ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน Sonic safty


 • HG-1500 ตู้ควบคุมหลักสัญญาณกันขโมยบ้าน
  Safety sonic HG-1500 ราคาถูก ตู้หลักสัญญาณกันขโมยบ้าน HG1500 กล่องควบคุมหลักทำหน้าที่ใน การตรวจสอบ และรับสัญญาณจากอุปกรณ์ ตรวจจับ เพื่อที่จะประมวลผล ทำการแจ้งเหตุและส่งสัญญาณ...

 • Motion Detector HG-120 เครื่องตรวจับความเคลื่อนไหว
  Safety sonic HG-120 PIR Motion Detector อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สำหรับสัญญาณกันขโมยบ้าน HG1500 อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว * ทำหน้าที่ในการตรวจจับการบุกรุกภายในบ้านโดยจ...

 • Windows Door Detector HG-122 เครื่องตรวจับประตูหน้าต่าง ประตู
  Safety sonic HG-122 Door / Window Detector อุปกรณ์ตรวจจับประตู / หน้าต่าง สำหรับสัญญาณกันขโมยบ้าน HG1500 อุปกรณ์ตรวจจับประตู / หน้าต่าง ทำหน้าที่ในการตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกท...

 • Smoke Detector HG-118 เครื่องจับควัน
  Safety sonic HG-118 Smork Detector อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ สำหรับสัญญาณกันขโมยบ้าน HG1500 อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ทำหน้าที่ในการตรวจจับควันไฟ โดยอุปกรณ์จะตรวจสอบควันไฟ ที่เกิดจาก...

 • Gas Detector HG-125 อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว.jpg
  Safety sonic HG-125 GAS Detector อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว สำหรับสัญญาณกันขโมยบ้าน HG1500 อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว ทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่วจากในบ้าน ซึ่ง...

 • Remote SR-129 รีโมทกันขโมย.jpg
  Safety sonic SR-129 Remote Controller รีโมทควบคุม สำหรับสัญญาณกันขโมยบ้าน HG1500 รีโมทควบคุม เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการปิด หรือเปิดระบบ และกำหนดการทำงานให้เป็นแบบ Away หร...

 สัญญาณกันขโมย รองรับการตรวจจับการบุกรุก ป้องกันทั้งประตูและหน้าต่าง ในกรณีคนร้าย

หรือขโมย เข้ามาในบ้าน หรือสำนักงานผ่านช่องทางอื่น ระบบมีการตรวจับ

ความเคลื่อนไหว หลังจากนั้นจะมีการเตื่อนผ่านไซเรน และแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ต่อไป


Visitors: 69,469