Roll Paper กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

การใช้กระดาษม้วนที่มีคุณภาพที่ดี จะลดการมีฝุ่นผง
ลงในเครื่องพิมพ์ได้เป็นอย่างดี และการใช้ขนาดกระดาษ
ที่มีความใหญ่เล็ก หรือความหนา-บางที่เหมาะสม
ก็ช่วยไม่ให้เครื่องต้องทำงานหนัก ลดการสึกหรอของเครื่องได้
เป็นอย่างดี  กระดาษม้วน พิมพ์ใบเสร็จ พอแบ่งเป็นรุ่นได้ดังนี้
 
 1 กระดาษม้วน ขนาด 75x75 ขนาดจะอยู่ที่ 7.5 cm ซึ่งจะมี
    ทั้งแบบ ไม่มีสำเนา สำเนา 1 ชั้น และ สำเนา 2 ชั้น
 
 
 2 กระดาษเทอร์มอล ความร้อน จะมีหลายขนาด 
     ขนาด 80x80 จะอยู่ที่ 8 cm วัดด้านข้าง 8 cm
     ขนาด 80x50 จะอยู่ที่ 8 cm วัดด้านข้าง 5 cm
     ขนาด 57x55 จะอยู่ที่ 5.7 cm วัดด้านข้าง 5.5 cm
     ขนาด 57x80 จะอยู่ที่ 5.7 cm วัดด้านข้าง 8 cm
     ขนาด 75x45 จะอยู่ที่ 7.5 cm วัดด้านข้าง 4.5 cm
 
 
     สามารถสั่งขนาดได้ตามต้องการ แต่ต้องมีปริมาณในการสั่ง
 
 
   *ขนาดของการวัด เป็นการวัดโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้*
 

 • กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7575 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7575 Roll Paper 7575 หรือ 75x75 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพิมพ์ห้องครัว ...

 • กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น 7575 Roll paper.jpg
  กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น มีสำเนา กระดาษเคมี 2 ชั้น กระดาษม้วน Copy 7575 Roll Paper 7575 1 original 1 Copy หรือ 75x75 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเ...

 • กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 3 ชั้น 7575 Roll Paper
  กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 3 ชั้น กระดาษเคมี 3 ชั้น กระดาษม้วน Copy 7575 Roll Paper 7575 1 original 2 Copy เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเ...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8055 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 8055 Thermal Roll Paper 8055 หรือ 80x50 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชีย...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8080 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 8080 Thermal Roll Paper 8080 หรือ 80x80 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชีย...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5755 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 5755 Thermal Roll Paper 5755 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพ...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5780 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 5780 Thermal Roll Paper 5780 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพ...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 7545 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7545 Thermal Roll Paper 7545 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพ...
Visitors: 69,469