กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 5780

Thermal Roll Paper 5780


 กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 5780
Thermal Roll Paper 5780
 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพิมพ์ห้องครัว
 เครื่อง POS เครื่องขายหน้าร้าน เครื่องรูดบัตรเครดิต เครื่องบัตรคิว บัตรจอดรถ
 เครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษี เครื่องพิมพ์ใบส่งสินค้า ชนิดม้วนเท่านั้น
ใช้ได้กับ เครื่องพิมพ์ Epson Star Citizen SNBC IBM TN Samsung 
 Code Soft Bixolon และรุ่นอื่นๆ
  คุณสมบัติ
  
  เป็นกระดาษ 1 ชั้น 5780 ไม่มีสำเนาในตัว
  1 ต้นฉบับ
  ขนาดกระดาษกว้าง 57 mm หรือ 5.7 cm  
  ขนาดด้านข้างหรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 mm , 8.0 cm
  สีของกระดาษ เป็นสีขาวนวล

 • กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7575 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7575 Roll Paper 7575 หรือ 75x75 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพิมพ์ห้องครัว ...

 • กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น 7575 Roll paper.jpg
  กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น มีสำเนา กระดาษเคมี 2 ชั้น กระดาษม้วน Copy 7575 Roll Paper 7575 1 original 1 Copy หรือ 75x75 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเ...

 • กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 3 ชั้น 7575 Roll Paper
  กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 3 ชั้น กระดาษเคมี 3 ชั้น กระดาษม้วน Copy 7575 Roll Paper 7575 1 original 2 Copy เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเ...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8055 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 8055 Thermal Roll Paper 8055 หรือ 80x50 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชีย...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8080 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 8080 Thermal Roll Paper 8080 หรือ 80x80 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชีย...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5755 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 5755 Thermal Roll Paper 5755 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพ...

 • กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 7545 Roll Paper.jpg
  กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7545 Thermal Roll Paper 7545 เหมาะสำหรับ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องแคชเชียร์ เครื่องพ...
Visitors: 66,852