สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน

สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน :

เป็นสติกเกอร์
กึ่งมันกึ่งด้านที่มีความเงาของกระดาษไม่เยอะมาก Sticker Barcode ชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสติกเกอร์เนื้อนี้ติดกับสินค้าทั่วไป อุณหภูมิปกติ นิยมใช้กับสินค้าประเภท ซื้อมาขายไป ไม่ต้องการความคงทนมากนัก เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน สติกเกอร์วันหมดอายุ  สติกเกอร์โลโก้เล็กๆ  สติกเกอร์บาร์โค้ด สติกเกอร์ติดผลไม้

ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : WAX

Visitors: 44,758