HIP Guard Tour System

นาฬิกายาม เอชไอพี


นาฬิกายาม HIP Guard Tour , PATROL MANAGING เป็นระบบ ที่เสริมประสิทธิ์ภาพ การรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยาม หรือ รปภ หลับ และยังสามารถรักษาระบบควบคุมการทำงาน ของยาม และ ของรปภได้อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน และการออกรายงาน การปฎิบัติงาน เมื่อใช้ ระบบ นาฬิกายาม HIP Guard Tour , PATROL MANAGING สามารถ เลือก การใช้งาน ได้ทั้ง รุ่น HIP GT4 , HIP GT9 , HIP GT11   • นาฬิกายาม HIP CM GT9 Guard Tour.jpg
    HIP GT9 Guard Tour นาฬิกายาม HIP GT9 นาฬิกายาม HIP CM GT9 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาระบ...

  • นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour.jpg
    HIP CM GT11 Guard Tour นาฬิกายาม HIP CM GT11 นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาร...

  • นาฬิกายาม HIP CM GT4 Guard Tour.jpg
    HIP GT4 Guard Tour นาฬิกายาม HIP CM GT4 นาฬิกายาม HIP CM GT4 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบ...
Visitors: 51,718