สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อขาวด้าน

Barcode Sticker

สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อขาวด้าน :


Matt Sticker Barcode เป็นสติกเกอร์ เนื้อหยาบคล้ายกระดาษ เป็นขุย มักใช้ติดสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการความสวยมากนัก ส่วนใหญ่มักติดสติกเกอร์เนี้อนี้กับลังกระดาษ

ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : WAX

Visitors: 40,320