สติกเกอร์บาร์โค้ด์เนื้อโพลีเอสเตอร์ขาวมัน

สติกเกอร์บาร์โค้ด์เนื้อโพลีเอสเตอร์ขาวมัน : 

Gloss Sticker Barcode เนื้อสติกเกอร์ เป็นสีขาว ฉีกไม่ขาด มักใช้สติกเกอร์เนื้อนี้ติดสินค้าที่อยู่ในห้องเย็น อุณหภูมิติดลบได้ เช่นอาหาร  ขนม ผลไม้ 

ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : RESIN

Visitors: 40,321