สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อพีวีซี

PVC Barcode Sticker

สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อพีวีซี 

PVC Barcode Sticker เป็นสติกเกอร์เนื้อพลาสติก PVC เหนียว เหมาะสำหรับติดสินค้าที่ต้องการความคงทน เช่น แกลอนน้ำมัน เครื่อใช้ไฟฟ้า  ทนน้ำ ใช้ในห้องเย็นแช่แข่งได้


ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : RESIN

Visitors: 40,320