สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อพีวีซี

PVC Barcode Sticker

สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อพีวีซี 

เป็นสติกเกอร์เนื้อพลาสติก เหนียว เหมาะสำหรับติดสินค้าที่ต้องการความคงทน เช่น แกลอนน้ำมัน เครื่อใช้ไฟฟ้า  


ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : RESIN

Visitors: 35,489