สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อยูโป้

UPO Sticker Barcode

สติกเกอร์บาร์โค้ดเนื้อยูโป้ :

เป็น ฺBarcode Sticker UPO สติกเกอร์ที่ทนทั้ง ความชื่น เปียก และ ความร้อนและความเย็นได้ในตัว สินค้าที่ติดกับสติกเกอร์เนื้อนี้สามารถนำลงไปต้มได้เลย เนื้อกาวไม่หลุด 


ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : RESIN

Visitors: 40,321