สติกเกอร์บาร์โค้ด์เนื้อฟอยด์เงินด้าน 25 ไมครอน สติกเกอร์บาร์โค้ด 50 ไมครอน

Foil Barcode Sticker 25 micron 50 micron

สติกเกอร์บาร์โค้ด์เนื้อฟอยด์เงินด้าน 25 ไมครอน สติกเกอร์บาร์โค้ด 50 ไมครอน :

Foil Sticker Barcodeเนื้อสติกเกอร์เป็นสีเงินด้าน ฉีกไม่ขาด  Barcode Sticker นี้จึงนิยมใช้ติดสติกเกอร์ เนื้อนี้กับสินค้าจำพวกอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการเช็คทรัพย์สิน เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืองานที่ทนความร้อน เปียกชื้นได้

ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : RESIN /WAXRESIN

Visitors: 40,324