สติกเกอร์บาร์โค้ด์เนื้อฟอยด์เงินด้าน 25 ไมครอน สติกเกอร์บาร์โค้ด 50 ไมครอน

Foil Barcode Sticker

สติกเกอร์บาร์โค้ด์เนื้อฟอยด์เงินด้าน 25 ไมครอน สติกเกอร์บาร์โค้ด 50 ไมครอน :

เนื้อสติกเกอร์เป็นสีเงินด้าน ฉีกไม่ขาด นิยมใช้ติดสติกเกอร์ เนื้อนี้กับสินค้าจำพวกอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการเช็คทรัพย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ใช้กับริบบ้อนบาร์โค้ดเนื้อ : RESIN /WAXRESIN

Visitors: 35,489