สติกเกอร์บาร์โค้ดไดเร็คเทอร์มอลล์

Direct Thermal Barcode Sticker

สติกเกอร์บาร์โค้ดไดเร็คเทอร์มอลล์:

เป็นเนื้อสติกเกอร์ที่เคลือบสารเคมีไว้ เมื่อโดนความร้อนจะเป็นสีดำ ลักษณะสติกเกอร์เนื้อนี้ คลายกับกระดาษ FAX หรือสริปบัตรเครดิต เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการความคงทนมากนัก 


ไม่ต้องใช้ริบบ้อน

Visitors: 40,322