สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 4x3

สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 4x3 เซ็นติเมตร ราคาพิเศษ

Sticker Barcode Size 4x3 cm ราคาพิเศษ

 

สติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด 4x3 เซ็นติเมตร
Sticker Barcode Size 4x3 cm.
Available in 4x3-cm or 40x30-mm size, each row of these barcode stickers contains two stickers. As there are perforated lines between rows of stickers, it is very easy to peel them off. Designed using semi-glossy, semi-matte finish, the stickers do not look so glossy and they are intended to be used at room temperature.

This product is widely used for everyday consumable goods which do not require much durability such as stationery items. This product line includes expiry date stickers, small product logo stickers, barcode stickers, and fruit stickers. This product line includes expiry date stickers, small product logo stickers, barcode stickers, and fruit stickers.
ชนิด : สติกเกอร์กระดาษ กึ่งมันกึ่งด้าน มีกาวในตัว
เนื้อกระดาษ : กึ่งมันกึ่งด้าน
ขนาด : 4x3 เซ็นติเมตร
          40x30 มิลลิเมตร
จำนวดวงต่อแถว : 2 ดวงแถว
ช่องว่าง : ช่องว่างระหว่างแถว 2 มิลล ปุระหว่างแถว
แกนม้วน : 1.5 นิ้ว  3 นิ้ว (ต้องเลือก)
จำนวนดวง :  2500 ดวง/ม้วน
Ribbon ที่ใช้ : Wax
 
ติดต่อ Tel 02476 1146
 
Visitors: 54,194