Wireless Barcode scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไร้สาย

Wireless Barcode scanner ราคาพิเศษ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไร้สาย ราคาพิเศษ

 เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย หรือ Wireless barcode scanner จะต่างจากเครื่องเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสายตรงที่ตัวเครื่องมี Battery สำรองไฟให้กับ

หัวอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่สแกนอ่านบาร์โค้ดแล้ว ยังทำหน้าที่ไปที่ตัวรับสัญญาณของเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย หรือที่เราเรียกกันว่า Base Station ซึ่จะส่งสัญญาณ ไปยยังเครื่องคอมพิวเตอร์ computer หรือ โทรศัพท์ Mobile หรือ แท็บเล็ต Tablet อีกครั้ง เครืองอ่านบาร์โค้ดไร้สายมีการแบ่งตามการเชื่มต่อ     เป็น Bluetooth หรือ Wifi หรือแบ่งตามแสงที่ออกมา ว่าเป็น Laser หรือ Linear imager หรือแบ่งตามการชนิกบาร์โค้ดที่อ่านได้ว่าเป็น 1D 2D Qr code

                   
                    
                   
                   
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
       Zebra LI4278        Zebra DS2278        Zebra CS3070        Zebra DS6878        Zebra LI3678
   Wireless scanner 1D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D     Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 
                   
                   
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
       Zebra DS8178        Zebra DS3678   Zebra   Zebra    Zebra 
   Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D
                   
                            
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
  Honeywell 1202G   Honeywell 1452g   Honeywell 1602g   Honeywell 1902ghd    Honeywell 1911i
   Wireless scanner 1D      Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D
                   
                   
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
  Honeywell 1902gsr   Honeywell 1981ifr   Zebra DS2278   Zebra DS2278   Zebra DS2278
   Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D
                   
                                                           
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
  Newland BS8060  
 Newland HR1550   Newland HR3290   Newland NLS HR52   Zebra DS2278
   Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D
                   
                                     
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
  Cipherlab 1266   Cipherlab 1564   Zebra DS2278   Zebra DS2278   Zebra DS2278
   Wireless scanner 1D     Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D
                   
                   
  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย    เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 
  DCG SIW8A   Zebra DS2278   Zebra DS2278   Zebra DS2278   Zebra DS2278
   Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D    Wireless scanner 1D 2D
                   
                   
                 
Visitors: 71,905