กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น 7575

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น  ไซร์ 75 x 75

Roll Paper 7575 หรือ 75 x 75 1 COPY

กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบมีสำเนา โดยกระดาษชั้นแรก พิมพ์ผ่านผ้าหมีก ERC38 ชั้นที่ 2 ผ่านเคมีที่อยู่ที่ตัวกระดาษ โดยไซร์ กระดาษม้วน จะมีหน้ากว้า' ขนาด  75 มม และเส้นผ่าศูนย์กลางม้วนขนาด 75 มม เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ห้องครัว  POS เครื่องขายหน้าร้าน บัตรจอดรถ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ pson Star Citizen SNBC IBM TN Samsung Code Soft Bixolon และรุ่นอื่นๆ 

 

คุณสมบัติ

กระดาษมี 1 ชั้น ไซร์ 7575  

ขนาดกระดาษ 75มม หรือ 7.5 ซม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75มม หรือ 7.5 ซม

สีของกระดาษ เป็นขาวนวล

 

Visitors: 137,466