Zebra handheld Mobile Computer

Zebra handheld Mobile Computer

คอมพิวเตอร์มือถือ ซีบร้า

คอมพิวเตอร์มือถือ หรือ Mobile Computer เครื่องคอมขนาดพกพาที่ช่วยให้การทำงานนอกสถานที่เป็นเรื่องง่าย ด้วยขนาดที่เหมาะสม ในการพกพา แบตเตอรี่ที่ทนทาน และหัวอ่านบาร์โค้ด ที่ติดอยู่ที่คอมพิวเตอร์ พร้อมการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ภาพนอก ทั้ง เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา  GPS หรือ SIM  หรือ WIFI  หรืออุปกรณ์อื่่น ๆ โดยตัวเครื่อง Mobile Computer ได้มีการแบ่ง ประเภทตัวเครื่อง ออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ตามระบบปฏิบัติการ 

                        Zebra Mobile Computer MC9200 Mobile Computer 

2 Android : Zebra Mobile Computer EC50 Enterprise
                     Zebra Mobile Computer EC55 Enterprise
                     Zebra Mobile Computer MC2200
                     Zebra Mobile Computer MC2700
                     Zebra Mobile Computer TC21 Touch Computer 
                     Zebra Mobile Computer TC26 Touch Computer 
                     Zebra Mobile Computer EC30 Enterprise Companion 
                     Zebra Mobile Computer MC9300
                     Zebra Mobile Computer TC72 Touch Computer
                     Zebra Mobile Computer TC52x Touch Computer
                     Zebra Mobile Computer TC57x Touch Computer
                     Zebra Mobile Computer TC52 Touch Computer
                     Zebra Mobile Computer TC57 Rugged Touch Computer
                     Zebra Mobile Computer MC3300x 
                     Zebra Mobile Computer MC3300 
                     Zebra Mobile Computer TC8300 Touch Computer
                     Zebra Mobile Computer PS20 Personal Shopper
                     Zebra Mobile Computer TC8000 Touch
 
โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม
Visitors: 268,809