Zebra handheld Mobile Computer

Zebra handheld Mobile Computer

คอมพิวเตอร์มือถือ ซีบร้า

คอมพิวเตอร์มือถือ หรือ Mobile Computer เครื่องคอมขนาดพกพาที่ช่วยให้การทำงานนอกสถานที่เป็นเรื่องง่าย ด้วยขนาดที่เหมาะสม ในการพกพา แบตเตอรี่ที่ทนทาน และหัวอ่านบาร์โค้ด ที่ติดอยู่ที่คอมพิวเตอร์ พร้อมการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ภาพนอก ทั้ง เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา  GPS หรือ SIM  หรือ WIFI  หรืออุปกรณ์อื่่น ๆ โดยตัวเครื่อง Mobile Computer ได้มีการแบ่ง ประเภทตัวเครื่อง ออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ตามระบบปฏิบัติการ 

1 Windows Mobile : Zebra Mobile Computer MC3200 Mobile Computer, Zebra Mobile Computer MC9200 Mobile Computer 

2 Android : Zebra Mobile Computer EC50 Enterprise, Zebra Mobile Computer EC55 Enterprise, Zebra Mobile Computer MC2200, Zebra Mobile Computer MC2700, Zebra Mobile Computer TC21 Touch Computer, Zebra Mobile Computer TC26 Touch Computer, Zebra Mobile Computer EC30 Enterprise Companion, Zebra Mobile Computer MC9300, Zebra Mobile Computer TC72 Touch Computer, Zebra Mobile Computer TC77 Ultra-Rugged Touch Computer, Zebra Mobile Computer TC52x Touch Computer, Zebra Mobile Computer TC57x Touch Computer, Zebra Mobile Computer TC52 Touch Computer, Zebra Mobile Computer TC57 Rugged Touch Computer , Zebra Mobile Computer MC3300x, Zebra Mobile Computer MC3300, Zebra Mobile Computer TC8300 Touch Computer, Zebra Mobile Computer PS20 Personal Shopper, Zebra Mobile Computer TC8000 Touch
Visitors: 10,678