HPRT Receipt Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ HPRT

Receipt Printer HPRT

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ HPRT

เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Pritner) HPRT เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบความร้อนที่มีหน้ากว้างในการพิมพ์สูงสุด 80 มิลลิเมตร ในบ้างรุ่นจะสามารถพิมพ์ใช้กระดาษได้ 2 ขนาด ทั้ง ทั้ง 80 มิลลิเมตร และ 58 มิลลิเมตร ในตัวเครื่องแต่ละรุ่น มีระบบการตัดกระดาษอัตโนมัติ ที่มีความทนทานสูงถึง 2 ล้านครั้ง ตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน  HPRT มีช่องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Port USB Type B, Serial Port, Ethernet ,Bluetooth พร้อม SDK เพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ได้

Visitors: 10,687