Honeywell handheld Mobile Computer

Mobile Computer Honeywell and Intermec (Handheld Mobile Computer)

คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฮันนี่เวลล์ และ อินเตอร์เม็ค

Handheld Honeywell หรือ Hendheld Intermec คอมพิวเตอร์ ขนาดพกพาที่ Honeywell ได้รวบรวมข้อดีของพีดีเอ เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานนอกสถานที่ โดยทาง Honeywell ได้ออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พร้อมรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานที่ตรงเป้าหมาย พร้อมหัวอ่านบาร์โค้ด สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ หลากหลายรูปแบบ รวมถึงลักษณะการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Bluetooth หรือ WIFI  เช่น Mobile Printer รวมถึงอุปกรณ์เสริมของตัวเครื่องที่ทำให้การใช้งานไม่ติดขัด โดย Mobile Computer Honeywell หรือ Mobile Computer Intermec ได้แบ่งประเภทการทำงานออกเป็น 

 
 
อุปกรณ์เสริม (Honeywell FlexDock Modular Docking System ) สำหรับชาร์ตแบต 
 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

 

Visitors: 249,926