Card Printer Other เครื่องพิมพ์บัตรอื่น ๆ

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

Card Printer IDP หรือเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ไอ ดี พี

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก IDP เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกที่เหมาะสำหรับพิมพ์บัตรสมาชิก บัตรห้องสมุด บัตรประจำตัวพนักงาน  บัตรนักเรียน ลักษณะการพิมพ์เป็นแบบความร้อน ผ่านผ้าหมึก โดยผ้าหมีกจะแบบออกเป็นสี  5สี คือ YMCKO หรือผ้าหมึก ที่เป็นสีดำอย่างเดี่ยว ตัวเครื่องมีความละเอียด 300 dpi มีช่องต่อเข้าผ่าน USB 

 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 268,805