บาร์โค้ด ดี ดี ดอท คอม บริษัทจัดจำหน่ายและ ให้คำปรึกษา อุปกรณ์บาร์โค้ด เครื่องลงเวลาพนักงาน

Barcode DD.com บาร์โค้ด ดีดีดอทคอม
Barcode DD จำหน่าย
สินค้ามีคุณภาพราคาที่เหมาะสม 


ทางบริษัทฯ และทีมงานพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย ขาย และบริการ
โดยการแยกออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้.-

อุปกรณ์ Retail Business

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Slip Printer Epson , SNBC และอื่นๆ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner Motorola ,Honeywell ,ChipherLab ,Youjie และอื่นๆ

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode Printer Zebra , TSC , Honeywell และอื่นๆ

 

เครื่องตรวจนับสินค้า Portable Terminal ChipherLab , Motorola และอื่นๆ

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Card Printer Zebra ,HiTi และอื่นๆ

สติกเกอร์บาร์โค้ด Barcde Sticker Paper , Colour Paper, Semi gloss , PVC , Foil และอื่นๆ

 

อุปกรณ์ Security

เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ Finger Scan HIP ,ZK และอื่นๆ

เครื่องสแกนหน้า Face Scan HIP ,ZK และอื่นๆ

เครื่องควบคุมการเข้า-ออก Access Control Systems HIP ,ZK และอื่นๆ

เครื่องลงเวลาด้วยใบหน้า และลายนิ้วมือ HIP
เครื่องลงเวลาทำงานพนักงาน ด้วย ฝ่ามือ ลายนิ้วมือ
เครื่องลงเวลาพนักงาน ด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร ที่สามารถควบคุมการเปิด ปิดประตู
เครื่องลงเวลาพนักงาน ด้วยใบหน้า พร้อมระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ และแมส
Visitors: 272,095