Barcode Printer Zebra เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซีบร้า

 Barcode Printer Zebra 

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ซีบร้า

เครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ ซีบร้า เป็นเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด ที่ทาง Zebra ได้พัฒนาและ ค้นคว้าให้มีการใช้งานได้ หลากหลายลักษณะงาน รวมถึงความสะดวกในการทำงานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานระหว่างโรงงาน หรือ ร้านค้ารวมถึง ความละเอียดในการพิมพ์งานบาร์โค้ด ตั้งแต่ สติกเกอร์ดวงใหญ่ไปจนถึงสติกเกอร์ดวงเล็ก ,หรืองานพิมพ์สติกเกอร์ที่มีหน้ากว้าง ตั้งแต่ 4 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว หรือแม้หน้างานที่ ที่ต้องอยู่ในห้องแล๊ป ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ โดยเครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ Zebra ได้แบ่งสินค้าตามประเภทการใช้งานของหน้างานเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. Dasktop Printer เครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ขนาดเล็ก เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนไม่มาก เช่นร้านขายสินค้า เครื่องพิมพ์ดังกล่าวเช่น Barcode Printer Zebra GC420tBarcode Printer Zebra GK420tBarcode Printer Zebra GK420t HealthBarcode Printer Zebra GT800Barcode Printer Zebra GX420t, Barcode Printer Zebra GX430t,  Barcode Printer Zebra ZD220Barcode Printer Zebra ZD230Barcode Printer Zebra ZD420 ZD420D ZD420T และ Barcode Printer Zebra ZD620

2. Industrial Printer เครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการพิมพ์จำนวนมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม  เช่น Barcode Printer Zebra ZT230Barcode Printer Zebra ZT410 ZT420Barcode Printer Zebra ZT411 ZT421Barcode Printer Zebra ZT610 ZT620Barcode Printer Zebra 105sl plusZebra Barcode Printer 110xi4, 140xi4, 170xi4, 220x และ Zebra Barcode Printer ZT510
3 เครื่องพิมพ์ Wristband เหมาะสำหรับงานพิมพ์สายรัดข้อมูล เช่น งานโรงพยาบาล งานคลีนิค เช่น Zebra Printer ZD510-HC , Zebra Printr HC 100 Wristband

รวมถึงการออกแบบแบบชิ้นงานบนเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งทาง Zebra ก็ได้พัฒนา โปรแกรมการออกแบบงานพิมพ์เพื่อการใช้งานแต่และงาน โดยทางบริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ทางลูกค้าได้เลือกการใช้งานอุปกรณ์ให้เหมาะกับหน้างานที่แตกต่างกันได้

นอกจากตัวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ที่ทาง Zebra ได้มีการพัฒนาแล้วยังมีในเรื่องของ หมึกพิมพ์ ที่ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับงานพิมพ์ในแต่และ เนื้อสติกเกอร์ ได้

 

Visitors: 257,682