Zkteco /HIP Proximity Card Reader

Proximity Card Reader

เครื่องลงเวลาด้วยบัตร  Proximity หรือเครื่องเปิด ปิดประตูหอพัก

เครื่องลงเวลาด้วยบัตร Proximity เป็นเครื่องลงเวลาหรือเครื่องควบคุมการเปิด ปิดประตูหอพัก โดยตัวเครื่องการลงเวลาด้วยบัตร เหมาะสำหรับหน้างานที่มีพนักงาน ลายนิ้วมือเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือไม่สามารถอ่านได้  ตัวเครื่องลงเวลามาพร้อมกับโปรแกรมการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงาน ที่สามารถคำนวณการทำงานตามกะการทำงานของพนักงานแต่ละบุคคลได้ นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถควบคุมการเปิด ปิดประตูผ่านชุดควบคุม (Accress Control)
เครื่องลงเวลา ด้วย Proximity Card สามารถแบ่ง ตาม ผู้ผลิตได้ดังนี้

1. HIP : HIP Proximity Reader Ci100S CI100 CI 100s

2 ZKteco : Zkteco Proximity Card Reader C100 SC105, Zkteco Proximity Card Reader SC503, Zkteco Proximity Card Reader SC700
Visitors: 10,694