BIXOLON Receipt Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ไบโซลอน

Receipt Printer BIXOLON

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ BIXOLON

เครื่องพิมพ์สำหรับจุดขายที่สามารถพิมพ์กระดาษหน้ากว้างได้ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว พร้อมการเชื่อมต่อ ให้เลือกหลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานพิมพ์ใบเสร็จ การออกตั๋ว เหมาะกับลูกค้า การค้าปลีก และการบริการ มีความเร็วในการพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ต้องรองกับกับการพิมพ์ผ่าน Mobile  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ BIXOLON ยังรองรับระบบปฏิบัติการ ทั้ง IOS , Android ,Windows ได้ โดยตัวเครื่องพิมพ์ BIXOLON ได้แยกประเภทการทำงานของตัวเครื่องออกเป็น 

1. Thermal Printer (เครื่องพิมพ์ความร้อน)
Bixolon Slip Printer SRP-330Bixolon Slip Printer SRP 330II , Bixolon Slip Printer SRP F310IIBixolon Slip Printer SRP S330Bixolon Slip Printer SRP 350 plus III , Bixolon Slip Printer SRP 332II , Bixolon Slip Printer SRP 352 plus III

2. Dotmatrix Pritner (เครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์)
Bixolon Slip Printer SRP-270DBixolon Slip Pritner SRP-275IIABixolon Slip pinter SRP275III , Bixolon Slip Pritner SRP-275IIC

Visitors: 257,682