BIXOLON Receipt Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ไบโซลอน

Receipt Printer BIXOLON

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ BIXOLON

เครื่องพิมพ์สำหรับจุดขายที่สามารถพิมพ์กระดาษหน้ากว้างได้ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว มีทั้งแบบ Thermal Printer และ Dot Matrix พร้อมการเชื่อมต่อ ให้เลือกหลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานพิมพ์ใบเสร็จ การออกตั๋ว เหมาะกับลูกค้า การค้าปลีก และการบริการ มีความเร็วในการพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ต้องรองกับกับการพิมพ์ผ่าน Mobile  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ BIXOLON ยังรองรับระบบปฏิบัติการ ทั้ง IOS , Android ,Windows ได้ 

Visitors: 10,679