Barcode Printer Honeywell เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ฮันนี่เวลล์

Barcode Printer Honeywell Intermec

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  ฮันนี้เวลล์ อินเตอร์เมค

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ หรือเครื่องพิมพ์ม้วนฉลาก Honeywell เครื่องพิมพ์ความร้อนที่มีให้เลือกการตามความเหมาะสมของงานพิมพ์สติกเกอร์ ตั้งแต่ 203 dpi ,300 dpi ,600 dpi รวมถึงการพิมพ์ งานสติกเกอร์ที่พิมพ์ผ่านริบบ้อน(Thermal Transfer) หรือพิมพ์  โดยตรงได้ (direct thermal) ทั้งนี้ ตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Honeywell ยังมีขนาด ให้เลือก การใช้งานกับปริมาณการพิมพ์ ของหน้างาน โดยแบ่ง Barcode Printer Honeywell ออกเป็น 2 รุ่นให้ คือ
1. Desktop Printer เช่น Barcode Printer Honeywell Pc42t Plus ,Barcode Printer Honeywell PC43T และ Barcode Printer Honeywell E-Class Mark III
2. Industrial Printer เช่น Barcode Printer Honeywell PM 23, Barcode Printer Honeywell PM42, Barcode Printer Honeywell PM43, Barcode Printer Honeywell PD43, Barcode Printer Honeywell M-Class Mark II และ Barcode Printer Honeywell PX940  
 
โดยทางบริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ทางลูกค้าได้เลือกการใช้งานอุปกรณ์ให้เหมาะกับหน้างานที่แตกต่างกันได้

Visitors: 249,926