ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สติกเกอร์ Honeywell Ribbon

ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ ฮันนี่เวลล์

ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ Honeywell

ThermaMAX TMX1000 เป็นผ้าหมึกเนื้อ WAX ที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์ ที่เป็นงานเนื้อกระดาษ

ThermaMAX TMX2000 เป็นผ้าหมึกเนื้อ WAX/Rasin เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคงทนต่อรอยขีดข่วน

ThermaMAX TMX3000 เป็นผ้าหมึกเนื้อ Resin  เหมะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความทนทาน ทั้งต่อแสงและน้ำ 

รองรับเครื่องพิมพ์ 

Honeywell PC42t Plus Barcode Printer, Honeywell PM42 Barcode Printer, Honeywell PC43T Barcode Printer, Honeywell PM43 Barcode Printer ,Honeywell PM43C Barcode Printer ,Honeywell PD43 Barcode Printer , Honeywell E-Class Mark III , Honeywell M-Class Mark II ,Honeywell PX940 ,Honeywell PM23c โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์การพิมพ์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 249,923