Barcode Printer Godex เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โกเด็กซ์

Barcode Printer Godex And Marrison

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ โกเด็กซ์ และมาริสัน

เครื่องพิมพ์ม้วนฉลากสติกเกอร์ ที่สามารถใช้ได้กับกระดาษสติกเกอร์ที่เป็นความร้อน (Driect Thermal) หรือการพิมพ์ผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer) ตัวเครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ Godex หรือ Marrison มีรุ่นให้เรื่องโดยแยกตามประเภทการใช้งาน เป็น 2 ประเภท คือ
นอกจากตัวเครื่องที่สามารถพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ ได้ทั้ง 2 แบบ แล้ว เครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ Godex และ เครื่องพิมพ์ Marrison ยังมาพร้อมกับโปรแกรม การออกแบบงานพิมพ์บาร์โค้ด พร้อมการดึงข้อมูลจากFile Excel มาใช้งานงานออกแบบงานพิมพ์ได้ โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์การพิมพ์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม
 
Visitors: 272,092