Barcode Printer HPRT เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เฮสพีอาร์ที

Barcode Printer HPRT

เครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ HPRT เครื่องพิมพ์ดีไซร์สวย เล็กกระทัดลัด เหมาะสำหรับหน้ารัานหรือร้านค้าที่ต้องการพิมพ์งานสติกเกอร์ แปะที่ตัวสินค้า เพื่อแจ้งราคา หรือแนะนำการใช้งาน โดยตัวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ HPRT สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ Driect Thermal หรือ Thermal Transfer โดยมีหน้ากว้างในการพิมพ์ สูงสุด 4นิ้ว ตัวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ HPRT มีให้เลือกด้วยกัน 3 รุ่นคือ HPRT HT100, HPRT HT300 และ HPRT LPQ80 
Visitors: 10,694