Barcode Printer HPRT เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เฮสพีอาร์ที

Barcode Printer HPRT

เครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ HPRT เครื่องพิมพ์ดีไซร์สวย เล็กกระทัดลัด เหมาะสำหรับหน้ารัานหรือร้านค้าที่ต้องการพิมพ์งานสติกเกอร์ แปะที่ตัวสินค้า เพื่อแจ้งราคา หรือแนะนำการใช้งาน โดยตัวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ HPRT สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ Driect Thermal หรือ Thermal Transfer โดยมีหน้ากว้างในการพิมพ์ สูงสุด 4นิ้ว ตัวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ HPRT มีให้เลือกด้วยกัน 3 รุ่นคือ HPRT HT100, HPRT HT300 และ HPRT LPQ80  
ทั้งนี้ทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์การพิมพ์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

 • Barcode Printer HI100
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ เฮสพีอาร์ที HT100 เครื่องพิมพ์ HPRT HT100 Barcode Sticker Printer เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ (Barcode printer) 2 ระบบ ทั้งแบบถ่ายเทความร้อนผ่าน...

 • Barcode Printer HPRT HT300
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ เฮสพีอาร์ที H300 เครื่องพิมพ์ HPRT HT300 Barcode Sticker Printer เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด HPRT HT300 เป็นเครื่องที่มีระบบการพิมพ์ ถึง 2 แบบ ทั้งแบบใช้ผ้า...

 • Barcode Printer HPRT LPQ80
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ เฮสพีอาร์ที LPQ80 เครื่องพิมพ์ HPRT LPQ80 Barcode Sticker Printer เครื่องพิมพ์ฉลากความร้อนโดยตรงHPRT LPQ80 หน้ากว้าง 3 "เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความ...

 • HT800_T830.jpg
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์ เฮสพีอาร์ที HT800 HT830 เครื่องพิมพ์ HPRT HT800 HT830 Barcode Sticker Printerเครื่องพิมพ์ สติกเกอร์ม้วน HPRT HT800 เป็นเครื่องพิมพ์ บาร์โค้ด ที่มีให้เ...
Visitors: 257,688