Barcode Scanner CipherLab เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไซเฟอร์แล๊ป

Barcode Scanner Cipher Lab

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cipher Lab

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไซเฟอร์แล๊ป เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่รองรับการอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D (เช็ครุ่น) ด้วยลักษณะการใช้งานที่ต่างกันในแต่และหน้างานรวมถึงการออกแบบ บาร์โค้ดที่ต่างกันทาง Cipher Lab จึงได้พัฒนาหัวอ่านให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน โดยหัวอ่านบางรุ่นได้ พัฒนาให้มีการอ่านผ่านหน้าจอมือถือ รวมถึงบาร์โค้ดที่ชำรุด รวมถึงการใช้งานหน้างานที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แต่มีความต้องการในการเก็บข้อมูลสินค้าไว้ในตัวเครื่องแล้วนำมา โหลดข้อมูลภายหลังได้ ได้ทั้งนี้ ทางCipher Lab ได้แบ่งอุปกรณ์การอ่านบาร์โค้ดตามประเภทต่าง ๆ ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1 เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เป็น แบบ 1 D ลักษณะบาร์โค้ด จะเป็นแบบ แท่ง เช่น Barcode Scanner Cipher Lab CCD 1000, Barcode Scanner Cipher Lab CCD 1070
2 เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่สามารถอ่าน บาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1 D และ 2D (QR Code) เช่น Barcode Scanner Cipher Lab 2200
3 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย เช่น Barcode Scanner Cipher Lab 1266, Barcode Scanner Cipher Lab 1564
4 เครื่องเช็คสต๊อก หรือ Portable  คือเครื่องที่ เก็บข้อมูลการสแกนสินค้าไว้ในตัวเครื่องเอง เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อย นำมาLoad เข้า Computer เช่น Barcode Scanner Cipher Lab CPT8000 LBarcode Scanner Cipher Lab CPT8062Barcode Scanner Cipher Lab CPT8300 L

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม


Visitors: 272,110