Epson ERC 27B INK Ribbon ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

Epson ERC 27B Ribbon Black Color

ผ้าหมึก เอปสัน ERC 27B สีดำ 

ตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ERC 27B  ตลับผ้าหมึกสีดำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของหัวพิมพ์ใบเสร็จ โดยผ้าหมึกมีความยาว 25 เมตรรองรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

EPSON POS Printer  :

TM-U295, TM-295, TM-U290II, TM-290

 

Visitors: 240,394