HIP Finger Scan เครื่องสแกนลายนิ้วลงเวลา

HIP Finger Scan

เครื่งลงเวลาพนักงานด้วยลายนิ้วมือ

เครื่องลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ HIP เครื่องลงเวลาที่ป้องกันการลงเวลาแทนกัน โดยตัวเครื่อง HIP ได้ทำการพัฒนาให้ตัวเครื่อง นอกจากลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ แล้ว ยังสามารถลงเวลาด้วยบัตร Proximity ได้ นอกจากนี้ตัวเครื่องลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ ในเครื่องบางรุ่นสามารถควบคุมการเปิด ปิด ประตูหรือชุด Accress Control  ได้ ทั้งนี้ ทาง Hip ได้พัฒนาการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ มาอย่างต่อเนื่องทั้ง การลงเวลา แล้วแจ้งเตือนผ่าน LINE หรือการดึงข้อมูลผ่านสาขา เพียงแค่มี Internet ให้ที่ตัวเครื่องลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ โดยตัวเครื่องลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ ของ HIP ได้แบ่งรุ่นเครื่องลงเวลาออกเป็น 2 รุ่นใหญ่  ๆ คือ 
 
1 เครื่องลงเวลาพนักงาน ซีรีย์ เอส : HIP Finger Scan CMI681S, HIP Finger Scan CMI683S, HIP Finger Scan CI690S, HIP Finger Scan CMI682S, HIP Finger Scan CMI-689, HIP Finger Scan CMI688
 
2 เครื่องลงเวลาพนักงาน ซีรีย์ ยู : HIP Finger Scan CMI817U, HIP Finger Scan CMI-819U, HIP Finger Scan CI 805U, HIP Finger Scan CMI 812U, HIP Finger Scan CI809U, Finger Scan HIP CI806U 
 
 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องลงเวลาพนักงานด้วยลายนิ้วมือ เครื่องลงเวลาด้วยฝามือ เครื่องลงเวลาด้วยใบหน้า เครื่องลงเวลาด้วยเส้นเลือด พร้อมโปรแกรมการคำนวณ เวลาการทำงาน พนักงาน ขาด ลา มา สาย  รองรับการดึงผ่านสาขา และการแจ้งเตือนการลงเวลาการทำงานพนักงาน ผ่าน Line (บางรุ่น) ทีมีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 249,923