Mobile Printer BIXOLON เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา ไบโซลอน

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา BIXOLON

เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา BIXOLON หรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์นอกพื้นที่ หรืองานพิมพ์ที่ต้องการความสะดวก เช่นหน่วยรถเคลื่อนที่  หรือโกดังสินค้า โดยเครื่องพิมพ์ ในแต่ละรุ่นของ ทาง BIXIOLON มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้กระดาษ หรือสติกเกอร์เพื่อพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ หรือ พิมพ์สติกเกอร์ บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ BIXOLOX ได้ถูกแบ่งออกตามการใช้งาน หรือลักษณะงานพิมพ์ โดยแบ่งเป็นหน้ากว้างของงานพิมพ์ เช่น BIXOLON SSP R200  หรือ  BIXOLON SSP-R210 (งานพิมพ์ที่รองรับกระดาษหน้ากว้าง 2 นิ้ว ) , BIXOLON SSP-R310 หรือ BIXOLON SPP L3000 (งานพิมพ์ที่รองรับกระดาษหน้ากว้าง 3 นิ้ว ) , BIXOLON SSP-R400 หรือ BIXOLON SSP-R410 (งานพิมพ์ที่รองรับกระดาษหน้ากว้าง 4 นิ้ว ) โดยการเชื่อมต่อของตัวเครื่อง BIXOLON กับอุปกรณ์ อื่น ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone หรือ portable  ผ่าน Bluetooth  และ WIFI  รวมถึงการรองรับกับ ระบบปฏิบัติการ Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver รวมถึงมี SDK ที่ช่วยในการใช้งานให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ตัวยังถูกออกแบบมาให้มีความทนทานด้วยค่า IP ที่เป็นค่ามาตรฐานกันฝุ่นและกันน้ำ กันการตกหล่น ได้

 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม


 • SPPR200III.png
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ไบโซลอนSPP-R200 เครื่องพิมพ์สลิป Mobile PrinterBIXOLON SPP-R200 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนขนาดพกพา BIXOLON SPP-R200 เครื่องพิมพ์ความร้อน(Direct Therm...

 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา BIXOLON SPP-R210
  เครื่องพิมพ์พกพาหน้ากว้าง 2 นิ้วไบโซลอน SPP-R210 เครื่องพิมพ์พกพา BIXOLON SPP-R210 SPP-R210 ของ BIXOLON เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา ที่มีหน้ากว้างในการพิมพ์ ขนาด 2 นิ้ว (58 มม....

 • เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา BIXOLON SPP-R310
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา ไบโซรอน SPP-R310 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนขนาดพกพาBIXOLON SPP-R310 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพาBIXOLON SPP-R310เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ท...

 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา BIXOLON SPP-R400
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา ไบโซรอน SPP-R400 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนขนาดพกพาBIXOLON SPP-R400 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ขนาด 4 นิ้วBIXOLON SPP-R400 เครื่องพิมพ์ความร้อน(Direct ...

 • SPPL4100.png
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ไบโซลอนSPP-R410 เครื่องพิมพ์สลิป Mobile PrinterBIXOLON SPP-R410 เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thremal Printer) ขนาด 4 นิ้ว BIXOLON SPP-R 410 เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา...

 • BIXOLON SPP L3000
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ไบโซลอนSPP-L3000 เครื่องพิมพ์สลิป Mobile PrinterBIXOLON SPP-L3000 BIXOLON SPP-L3000 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพาแบบ 3 นิ้ว เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่หน้าจอบอ...

 • Bixolon SPP-L4100.png
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ไบโซลอนSPP-L410 เครื่องพิมพ์สลิป Mobile PrinterBIXOLON SPP-L410 เครื่องพิมพ์ความร้อนBixolon SPP L410(Thremal Printer) ขนาดพกพา สามารถพิมพ์ ใบเสร็จหรือสต...
Visitors: 268,818