Mobile Printer Zebra เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา ซีบร้า

Mobile Printer Zebra

เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา Zebra

 

เครื่องพิมพ์ขนาดพกพาที่เชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ Mobile Computer หรือ Mobile Phone ที่ช่วย เพิ่มความสะดวก ในการทำงาน นอกสถานที่ ลดขึ้นตอนการทำงาน สำหรับการออกบิล หรือพิมพ์บาร์โค้ด ทำให้คล่องตัวต่อการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวเครื่องพิมพ์ เป็น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดเล็ก เหมาะสำหรับทำงานนอกสถานที โดย Mobile Printer Zebra เป็นเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์โดยถ่ายความร้อน รองรับกระดาษ ความร้อน หรือ กระดาษ Direct Thermal และ Thermal sticker ตัวเครื่องพิมพ์พกพา Mobile printer ของ Zebra มีให้เลือกหลายรุ่นทั้ง รุ่นที่เป็น Mobile Printer Zebra ZQ320, Zebra ZQ310  (สำหรับกระดาษ Direct Thermal ขนาด 3 นิ้ว ) , Mobile Printer Zebra ZQ520 , Zebra ZQ510 (สำหรับกระดาษ Direct Thermal ขนาด 5 นิ้ว ) และ  Mobile Printer Zebra RW420 (สำหรับกระดาษ Direct Thermal ขนาด 4 นิ้ว ) โดยตัวเครื่องทั้ง 3 รุ่นนี้ รองรับการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ ผ่าน ทาง Bluetooth ,WiFi (เช็ครุ่นที่รองรับ) รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพาหรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน smart phone แทปเล็ต Tablet มีแบตเตอรี่ ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน พร้อมความคงทน ที่มีค่ามาตรฐาน IP54 รองรับการพิมพ์ บาร์โค้ด ทั้งแบบ แท่ง 1D และ 2D QRcode  โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 272,103