SNBC Receipt Printer BTP-M280A

SNBC Receipt Pritner BTP-M280A

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SNBC BTP M280A

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SNBC BTP M280A เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบ ดอทเมตริก ที่มีความไวในการพิมพ์ 19.6 มม ต่อวินาที สามารถเลือกพิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ 2 แบบ คือ ไซร์ 33/35 และ ไซร์ 40/42 โดยตัวเครื่อง SNBC BTP M280A ยังสามารถตัดกระดาษอัตโนมัติ พร้อมเก็บกระดาษ สำเนาไว้ในตัวเครื่องได้ เครื่อง SNBC M280A รองรับระบบปฏิบัติการ Win 8 / Win 7 / Server 2008 / Server 2003 / XP Prof. / Vista รวมถึงตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SNBC BTP M280A ยังรองรับการต่อลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ เพื่อสั่งเปิดลิ้นชักเก็บเงินได้

 โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษี ทั้งแบบดอทเมตริก หรือ ไดเร็ทเทอเมอล์ ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัส รวมถึง กระดาษม้วนปอนด์ หรือกระดาษความร้อน และผ้าหมึกสำหรับ สลิปปริ้นเตอร์ ทีมีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

*หมายเหตุ คุณสมบัติเครื่องอาจมีการเปลี่ยนได้ทั้งนี้กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องต่อไป*

 

คุณสมบัติอย่างย่อ SNBC Receipt Pritner BTP-M280A

ระบบการพิมพ์ : 9-pin, serial impact dot matrix
ขนาดตัวอักษร  Font A: 9×9        Font B: 7×9 
หน่วยความจำ :  4 KB or 40 bytes
คุณสมบัติการพิมพ์ : 1 ต้นฉบับ(ตัดAuto) 1 สำเนา(พร้อมที่ม้วนเก็บ)
ผ้าหมึก  :  ERC-38 
กระดาษ : 80±0.5mm, 76±0.5mm, 69.5±0.5mm, 57.5±0.5mm;
ขนาด :  160mm(W)×295mm(D)×171mm(H)
การเชื่อมต่อ : USB or Parallel or  Serial or LAN

Visitors: 86,451