กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบม้วน 

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบสำเนา และกระดาษความร้อน (Thermal)

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบม้วน ที่ สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Dot Matrix Printer (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบเข็ม) และ Thermal Printer (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน) โดยกรณีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เป็นแบบ Dot Matrix จะมีให้เลือก ทั้งแบบ กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 ชั้น 7575 กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 2 ชั้น 7575 ,  และ กระดาษม้วน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ  3 ชั้น 7575 โดยตัวกระดาษจะมีขนาดหน้ากว้าง 75มม ในกรณีที่เป็นกระดาษความร้อนหรือ Thermal Paper เป็นกระดาษที่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน โดยไม่ใช้ผ้าหมึก โดยตัวม้วนกระดาษความร้อน จะมีขนาดต่างกัน เช่น กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8055กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8080กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5755 กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5780 กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 7545 โดยกระดาษม้วน เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ  Epson Star Citizen SNBC IBM TN Samsung  Code Soft Bixolon และรุ่นอื่นๆ

Visitors: 257,692