กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แบบม้วน 

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบสำเนา และกระดาษความร้อน (Thermal)

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบม้วน ที่ สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Dot Matrix Printer (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบเข็ม) และ Thermal Printer (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน) โดยกรณีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เป็นแบบ Dot Matrix ตัวกระดาษจะมีแบบสำเนา ให้เลือก ทั้ง แบบ 1 สำเนาและ 2 สำเนา ตัวกระดาษจะมีขนาดหน้ากว้าง 75มม ในกรณีที่เป็นกระดาษความร้อนหรือ Thermal Paper เป็นกระดาษที่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน โดยไม่ใช้ผ้าหมึก โดยตัวม้วนกระดาษความร้อน จะมีขนาดต่างกัน เช่น กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8055 , กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 8080 , กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5755 , กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 5780 , กระดาษม้วนความร้อน เทอร์มอล 7545 โดยกระดาษม้วน เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ  Epson Star Citizen SNBC IBM TN Samsung  Code Soft Bixolon และรุ่นอื่นๆ

Visitors: 10,699