หมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ EPSON

ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Epson Ribbon) EPSON

ผ้าหมึกของแท้ เอปสัน ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ที่ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ตัวผ้าหมึก มีขนาดถี่ ทำให้เข็มของหัวพิมพ์ไม่เกี่ยวกับผ้าหมึกได้ง่าย ทำให้หัวพิมพ์ไม่หัก ถนอมหัวพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์
 
โดยมีรุ่นผ้าหมึก 

ERC 38B และ ERC 38B/R .ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson : TM-U220, TM-U300 , TM-U210, TM-U230, TM-U325, TM-U375, TM-U300
ERC 31B .ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson :  TM-U950, TM-U590, TM-U925, H5000/5200, M-930
ERC 27B .ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson : TM-U290/U295, M-290
ERC 09 .ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson : M-160 , M-180 , M190
Visitors: 268,818