Barcode Scanner Honeywell เครื่องอ่านบาร์โค้ด ฮันนี่เวลล์

Barcode Scanner Honeywell

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ฮันนี้เวลล์

เครื่องสแกนบาร์โค้ด Honeywell เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าบาร์โค้ดจะมีขนาดเล็ก หรือมีความถี่ของเส้นบาร์โค้ด หรือ บาร์โค้ด ทีอยู่ในรูปภาพ หรือ บาร์โด้ด ที่อยู่บนตัวโลหะ โดยทาง Honey well ได้แยกประเภทการใช้งานออกเป็น 6 ประเภท 

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สินค้าคงคลังและสินค้าในร้านค้าปลีก ห้องสมุด  

   - Barcode Scanner มีสาย Honeywell Barcode Scanner Hyperion 1300g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1250g, Honeywell Barcode ScannerVoyager 1400g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1450g, Honeywell Barcode Scanner Xenon 1900gHoneywell Barcode Scanner Voyager 9520 และ CG 9540, Honeywell Barcode Scanner Voyager Extreme Performance(xp) 1470g, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP) 1950G /1950 GSR / 1950GHD

   - Barcode Scanner ไร้สาย Honeywell Barcode Scanner Voyager 1202G, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1202g-bf, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1452g, Honeywell Barcode Scanner Xenon 1902g, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP) 1952g, Honeywell Barcode Voyager Extreme Performance(xp) 1472g

2 เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีลักษณะหน้างานแบบพิเศษ หรือโกดังสินค้า ที่มีบาร์โค้ดชำรุด 

   - Barcode Scanner มีสาย Honeywell Barcode Scanner Eclipse 5145, Honeywell Barcode Enhanced Xenon 1900h, Honeywell Barcode Fusion 3780, Honeywell Barcode Scanner Hyperion 1300g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1200g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1250g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1400g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1450g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 9520g, Honeywell Barcode Scanner CG9540, Honeywell Barcode Scanner Voyager Extreme Performance (XP) 1470g,Honeywell Barcode Scanner Xenon 1900g /1900GSR / 1900 GHD  ,Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1950g

   - Barcode Scanner ไร้สาย Honeywell Barcode Enhanced Xenon 1902h, Honeywell Barcode Scanner Hyperion 1300g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1202g, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1452g, Honeywell Barcode Scanner Voyager Extreme Performance (XP) 1472g, Honeywell Barcode Scanner Xenon 1902g, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1952g, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1952gsr, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1952ghd Honeywell Granit XP 1991iXR

3 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ เช่น Honeywell Barcode Scanner Genesis 7580g, Honeywell Barcode Scanner Genesis XP 7680g, Honeywell Barcode Scanner Orbit HF680, Honeywell Barcode Scanner Orbit7120 ,Honeywell Barcode Scanner Orbit CG7180, Honeywell Barcode Scanner Orbit 7190g, Honeywell Barcode Scanner QuantumT 3580, Honeywell Barcode Scanner Solaris 7820, Honeywell Barcode Scanner Solaris 7980g, Honeywell Barcode Scanner Vuquest 3310g, Honeywell Barcode Scanner Vuquest 3320g

4 เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่นห้องแล๊ป 

   - Barcode Scanner มีสาย Honeywell Barcode Enhanced Xenon 1900GHD, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1950GHD

   - Barcode Scanner ไร้สาย Honeywell Barcode Enhanced Xenon 1902GHD, Honeywell Barcode Scanner SG20 Heakthcare, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1952h, Honeywell Barcode Scanner Xenon Extreme Performance (XP)1952h-bf

5 เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ต้องการความคงทนสูง เหมาะสำหรับโรงงาน หรือการอ่านบาร์โค้ดลักษณะพิเศษ เช่นอ่านบนแผ่นโลหะ หรือบาร์โค้ดที่มีความถี่ และมีขนาดเล็ก

   - Barcode Scanner มีสาย Honeywell Barcode Scanner Granit 1990iSR, Honeywell Barcode Scanner Granit 1990iXR, Honeywell Barcode Scanner 3800i, Honeywell Barcode Scanner Granit 1280i, Honeywell Barcode Scanner Granit 1910i, Honeywell Barcode Scanner Granit 1920i DPM, Honeywell Barcode Scanner Granit 1980i

   - Barcode Scanner ไร้สาย Honeywell Barcode Scanner Granit 1991iXR ,  Honeywell Barcode Scanner Granit 1991iSR, Honeywell Barcode Scanner 3820, Honeywell Barcode Scanner Granit 1911i, Honeywell Barcode Scanner Granit 1981i 

6 เครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดพกพา Honeywell Barcode Scanner SF61B Series, Honeywell Barcode Scanner Voyager 1602g

 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 257,689