Barcode Scanner Zebra เครื่องอ่านบาร์โค้ด ซีบร้า

Barcode Scanner Zebra 

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ซีบร้า

Zebra Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดชั้นนำ ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีหัวอ่านบาร์โค้ดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดที่ชำรุด บาร์โค้ด ดวงเล็ก บาร์โค้ดที่มีขนาดถี่ หรือบาร์โค้คบนโลหะ ตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra สามารถอ่านได้ทั้งบาร์โค้ดที่เป็นรหัสแท่ง (1D) ,QRcode (2D) , บาร์โค้ดที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพสินค้า, บาร์โค้ดบนอุปกรณ์ชิ้นเล็ก โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดของทาง Zebra ได้แบ่ง เป็นหลักใหญ่ ๆ ตามประเภทการใช้งานดังนี้

1 เครื่องอ่านบาร์โค้ด มาตรฐาน เหมาะกับงานที่ขายสินค้า โกดัง งานขายสินค้าหน้าร้าน 
   - Barcode Scanner แบบมีอจับ มีสาย Barcode Scanner Zebra DS8100, Barcode Scanner Zebra DS4608-XD, Barcode Scanner Zebra DS4608-SR , Barcode Scanner Zebra DS4608-XD, Barcode Scanner Zebra DS2208, Barcode Scanner Zebra LI2208, Barcode Scanner Zebra LS1203,Barcode Scanner Zebra LS2208 
   - Barcode Scanner แบบมือจับ ไร้สาย Barcode Scanner Zebra DS2278, Barcode Scanner Zebra LI4278
   - Barcode Scanner แบบตั้งโตํะหรือยึดกับผนังได้ Barcode Scanner Zebra Zebra DS457, Barcode Scanner Zebra DS7708 Vertical Slot Scanner, Barcode Scanner Zebra DS9308, Barcode Scanner Zebra DS9908 Corded Hybrid Imager, Barcode Scanner Zebra DS9908R Corded Hybrid RFID Imager
   - Barcode Scanner แบบผั่งเข้ากับโต๊ะเคาท์เตอร์ Barcode Scanner Zebra MP7000 Grocery Scanner Scale
   - Barcode Scanner แบบพกพา Barcode Scanner Zebra CS60 Series Companion Scanner, Barcode Scanner Zebra CS4070 Companion Scanner, Barcode Scanner  Zebra CS3000

2 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่ต้องการความคงทนสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า 

   - Barcode Scanner มีสาย Zebra Barcode Scanner LI3608-ER, Zebra Barcode Scanner LI3608-SR, Zebra Barcode Scanner DS3608-SR, Zebra Barcode Scanner DS3608-HP, Zebra Barcode Scanner DS3608-HD, Zebra Barcode Scanner DS3608-DP, Zebra Barcode Scanner DS3608-DPA, Zebra Barcode Scanner DS3608-ER

   - Barcode Scanner ไร้สาย Zebra Barcode Scanner LI3678-ER, Zebra Barcode Scanner LI3678-SR, Zebra Barcode Scanner DS3678-SR Zebra Barcode Scanner DS3678-HP, Zebra Barcode Scanner DS3678-HD, Zebra Barcode Scanner DS3678-DP, Zebra Barcode Scanner DS3678-DPA, Zebra Barcode Scanner DS3678-ER

3 เครื่องอ่านบาร์โค้ค ที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เช่น ห้องแลป

   - Barcode Scanner มีสาย Zebra Barcode Scanner DS4608-HC, Zebra Barcode Scanner DS2208-HC, Zebra Barcode Scanner DS9908HD Corded Hybrid Imager, Zebra Barcode Scanner DS8100-HC, Zebra Barcode Scanner CS60-HC, Zebra Barcode Scanner CS4070-HC

   - Barcode Scanner ไร้สาย Zebra Barcode Scanner DS2278-HC

4 เครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดพกพา Zebra Barcode Scanner CS60, Zebra Barcode Scanner CS4070, Zebra Barcode Scanner CS3000

Visitors: 10,677