Barcode Scanner Zebra เครื่องอ่านบาร์โค้ด ซีบร้า

Barcode Scanner Zebra 

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ซีบร้า

Zebra Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดชั้นนำ ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีหัวอ่านบาร์โค้ดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดที่ชำรุด บาร์โค้ด ดวงเล็ก บาร์โค้ดที่มีขนาดถี่ หรือบาร์โค้คบนโลหะ ตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra สามารถอ่านได้ทั้งบาร์โค้ดที่เป็นรหัสแท่ง (1D) ,QRcode (2D) , บาร์โค้ดที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพสินค้า, บาร์โค้ดบนอุปกรณ์ชิ้นเล็ก โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดของทาง Zebra ได้แบ่ง เป็นหลักใหญ่ ๆ ตามประเภทการใช้งานดังนี้

1 เครื่องอ่านบาร์โค้ด มาตรฐาน เหมาะกับงานที่ขายสินค้า โกดัง งานขายสินค้าหน้าร้าน 
   - Barcode Scanner แบบมีอจับ มีสาย  Barcode Scanner Zebra DS4608-SR , Barcode Scanner Zebra DS4608-XD,Barcode Scanner Zebra DS4308 , Barcode Scanner Zebra LI2208, Barcode Scanner Zebra LS1203, Barcode Scanner Zebra LS2208 ,  Barcode Scanner Zebra DS2208
   - Barcode Scanner แบบมือจับ ไร้สาย Barcode Scanner Zebra DS2278, Barcode Scanner Zebra LI4278
   - Barcode Scanner แบบผั่งเข้ากับโต๊ะเคาท์เตอร์ Barcode Scanner Zebra MP7000 Grocery Scanner Scale

2 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่ต้องการความคงทนสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า 

   - Barcode Scanner มีสาย Zebra Barcode Scanner LI3608-ER, Zebra Barcode Scanner LI3608-SR, Zebra Barcode Scanner DS3608-SR, Zebra Barcode Scanner DS3608-HP, Zebra Barcode Scanner DS3608-HD, Zebra Barcode Scanner DS3608-DP, Zebra Barcode Scanner DS3608-DPA, Zebra Barcode Scanner DS3608-ER

   - Barcode Scanner ไร้สาย Zebra Barcode Scanner LI3678-ER, Zebra Barcode Scanner LI3678-SR, Zebra Barcode Scanner DS3678-SR Zebra Barcode Scanner DS3678-HP, Zebra Barcode Scanner DS3678-HD, Zebra Barcode Scanner DS3678-DP, Zebra Barcode Scanner DS3678-DPA, Zebra Barcode Scanner DS3678-ERZebre Barcode Scanner DS8178, Zebra Barcode Scanner LS3578 , Zebra Barcode Scanner DS8100

3 เครื่องอ่านบาร์โค้ค ที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เช่น ห้องแลป

   - Barcode Scanner มีสาย Zebra Barcode Scanner DS4608-HC, Zebra Barcode Scanner DS2208-HC, Zebra Barcode Scanner DS9908HD Corded Hybrid Imager, Zebra Barcode Scanner DS8100-HC, Zebra Barcode Scanner CS60-HC, Zebra Barcode Scanner CS4070-HC

   - Barcode Scanner ไร้สาย Zebra Barcode Scanner DS2278-HC

4 เครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดพกพา Zebra Barcode Scanner CS60, Zebra Barcode Scanner CS4070, Zebra Barcode Scanner CS3000 , Zebra Barcode Scanner CS3070

 

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 257,682