Mobile Printer TSC เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา ทีเอสซี

Mobile Printer TSC 

เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา TSC

เครื่องพิมพ์ขนาดพกพาที่ช่วย เพิ่มความสะดวก ในการทำงาน นอกสถานที่ ลดขึ้นตอนการทำงาน สำหรับการออกบิล  ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวเครื่องพิมพ์ เป็น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดเล็ก เหมาะสำหรับทำงานนอกสถานที Mobile Printer TSC เป็นเครื่องพิมพ์ความร้อน รองรับกระดาษ ความร้อน หรือ กระดาษ Direct Thermal ตัวเครื่องพิมพ์พกพา ของ TSC มีให้เลือกหลายรุ่นทั้ง รุ่นที่เป็น Mobile Printer TSC Alpha 2R (สำหรับกระดาษ Direct Thermal ขนาด 2 นิ้ว ) ,Mobile Printer TSC Alpha 3R (สำหรับกระดาษ Direct Thermal ขนาด 3 นิ้ว ) และ  Mobile Printer TSC Alpha 4L (สำหรับกระดาษ Direct Thermal ขนาด 4 นิ้ว ) โดยตัวเครื่องทั้ง 3 รุ่นนี้ รองรับการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ ผ่าน ทาง Bluetooth ,Wi-Fi (เช็ครุ่นที่รองรับ) รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพาหรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน smart phone แทปเล็ต Tablet มีแบตเตอรี่ ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 17 ชั่วโมง พร้อมความคงทนที่ ที่มีค่ามาตรฐาน  IP54  รองรับการพิมพ์ บาร์โค้ด ทั้งแบบ แท่ง (1D) และ (2D) โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 257,685