Posiflex Cash Drawer CR-3100

ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ ต่อ Printer Posiflex CR-3100

ลิ้นชักต่อ POS Posiflex CR-3100

Posiflex CR-3100 ลิ้นชักเก็บเงิน ที่ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จได้ทั้ง Epson Slip Printer ,SNBC Slip Printer ,BIXOLON Slip Printer ,HPRT Slip Printer ผ่าน Port RJ11 ตัวลิ้นชักได้ถูกออกแบบ ให้ตัวลิ้นชักเปิดออก อัตโนมัติ เมื่อมีการสั่ง ผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Posiflex CR-3100 ถูกออกแบบให้มีช่องใส่เหรียญ และธนบัตร ที่สามารถปรับขนาดได้ 5 ช่องแบงค์ 6 ช่องเหรียญ มีอายุการใช้งานมากกว่า 1ล้านครั้ง 
รวมถึงระบบการไขกุญแจ ที่มี ระบบ 3 ระบบ คือ เปิดลิ้นชักไว้ เปิดลิ้นชักโดยผ่านคำสั่ง หรือ ล๊อก ไม่ให้ทำการเปิด 
 
ลิ้นชักเก็บเงิน Posiflex CR-3100 มีขนาด  400(W) x 410(D) x 85(H) mm (CR-310X) และ น้ำหนักสุทธิ 6.7 กิโลกรัม (CR-310X)
 
 โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษี ทั้งแบบดอทเมตริก หรือ ไดเร็ทเทอเมอล์ ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัส รวมถึง กระดาษม้วนปอนด์ หรือกระดาษความร้อน และผ้าหมึกสำหรับ สลิปปริ้นเตอร์ ทีมีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

*หมายเหตุ คุณสมบัติเครื่องอาจมีการเปลี่ยนได้ทั้งนี้กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อความถูกต้องต่อไป*
Visitors: 249,926