Barcode Scanner Datalogic เครื่องอ่านบาร์โค้ด ดาต้าลอจิก

Barcode Scanner Datalogic

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ดาต้าลอจิก

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ทาง Datalogic ได้ออกแบบให้ตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเทคโนโลยีเลเซอร์ที่เป็นเส้นตรง หรือเทคโนโลยีการอ่านแบบภาพ สามารถอ่านได้ทั้งแบบบาร์โค้ด 1D และ 2D ไปจนถึง Direct Part Marking (DPM) หรือ Digimarc ™  โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic ได้มีการการแบ่งตัวอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดออกเป็นหลัก ใหญ่ ๆ ดังนี้คือ

1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย ฺแบบมือถือ (Barcode Scanner Handheld) : Barcode scanner Datalogic Gryphon 4500, Barcode scanner Datalogic Gryphon GD4130, Barcode scanner Datalogic Gryphon GD4430, Barcode scanner Datalogic Gryphon GD4430-DPM, Barcode scanner Datalogic Gryphon GM4430, Barcode scanner Datalogic PowerScan PD9130, Barcode scanner Datalogic PowerScan PD9531, Barcode scanner Datalogic Heron HD3430, Barcode scanner Datalogic PowerScan PD9531, Barcode scanner Datalogic PowerScan PD9531 AR, Barcode scanner Datalogic PowerScan PM9501-AR , Barcode scanner Datalogic QuickScan QW2420

2. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย (Barcode Scanner WIFI) : Barcode scanner Datalogic QuickScan QM2430, Barcode scanner Datalogic QuickScan QBT2430, Barcode scanner Datalogic Gryphon GM4132,Barcode scanner Datalogic Gryphon GBT4500, Barcode scanner Datalogic PowerScan PM9501, Barcode scanner Datalogic PowerScan PBT9501, Barcode scanner Datalogic PowerScan PBT9501-AR

3. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ หรือ ยึดผนัง :  Barcode Scanner Datalogic Magellan MG1100i, Barcode scanner Datalogic QuickScan QW2120, Barcode scanner Datalogic QuickScan QD2430, Barcode scanner Datalogic Magellan MG3450VSi, Barcode scanner Datalogic Gryphon GFS4470Barcode scanner Datalogic Magellan MG800i  

โดยทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่าย สินค้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดพกพา คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องพิมพ์บัตร และอุปกรณ์การพิมพ์ ทั้งสติกเกอร์ม้วนสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ด ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม

Visitors: 249,923