Barcode Scanner Wireless เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย

Barcode Scanner Wireless เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย และเครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดพกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย เป็นเครื่องอ่านทีเหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการความคล่องตัว เช่นโกดังสินค้า Warehouse หน้างานที่ มีสินค้าชิ้นใหญ่ไม่เหมาะสำหรับเคลือนย้าย รวมถึงความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง แบบ 1D (รหัสแท่ง) , 2D (QR Code)โดยลักษณะการเชื่อมต่อของตัว Barcode Scanner แบบไร้สาย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการเชื่อมต่อแบบ Barcode Bluetooth และ Barcode Wireless โดยทางบริษัทได้ทำการแยก ตาม แบนด์สินค้าดังนี้

1. ZEBRA Wireless 
Zebra Li4278,Zebra DS3678,Zebra DS8178,Zebra LI3678,Zebra CE4070,Zebra CS60 SR

2. Honeywell Wireless
Honeywell voyager 1452g,honeywell voyager 1602g, Honeywell Xenon 1900g,1900gsr,1900ghd,Honeywell xenon 1902g,1902gsr,1902ghd,Honeywell Granit 1911i,Honeywell Granit 1981i,Honeywell 1202g

3. Datalogic Wierless

4. Newland Wireless
Newland BS8060-2T,Newland HR1550 CE,Newland HR20

5. Cipher Lab Wireless
CipherLab 1564A, CipherLab 1266,

6. Youji Wireless

Visitors: 10,677